Jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Data: 

piątek, 3 Czerwiec, 2022

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Kębło, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu (Kębło 7)

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystych obchodach jubileuszu 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble.
 
Program:
 
9.00 - msza św. przy Kapliczce MBK w Kęble
10.00 - uroczyste obchody jubieuszu 40-lecia Ośrodka
 
Wojewoda lubelski weźmie udział w uroczystościach od godz. 10.00. 
 
 
***
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą opieką, kształceniem i wychowaniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 16-24 lata. Zajęcia prowadzone są w małych zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Do zadań SOSW w Kęble należy przygotowanie młodzieży do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz społecznym, rozwijanie autonomii i poczucia własnej wartości każdego ucznia oraz tworzenie solidnych fundamentów do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych niezbędnych w życiu codziennym.
 
Od 1947 r. w budynku dworku, będącym siedzibą SOSW w Kęble, został założony Państwowy Dom Dziecka. Od 1982 r. majątek Państwowego Domu Dziecka przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla dzieci upośledzonych. Od 1984 r. zaczęła funkcjonować nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a w 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble został przekształcony w samodzielną jednostkę budżetową podporządkowaną Kuratorium Oświaty w Lublinie. Rok później została utworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym. Dnia 1 czerwca 1997 r. Ośrodek otrzymał imię św. Franciszka z Asyżu. W 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Puławskiego połączono SOSW im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Puławach i SOSW im. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Kęble w Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Ostatnie istotne zmiany dla placówki przyniósł 2006 r., w którym założono w Kęble Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Organizatorzy: 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble