Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data: 

środa, 8 Lipiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15: Gmach Rektoratu, Biblioteka, Aula Centrum Kongresowego

Opis wydarzenia: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Dziś (8 lipca) odbędą się uroczyste obchody Święta Uniwersytetu.
 
Wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę będzie reprezentować dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula.
 
 
Program spotkania:
 
 
Gmach Rektoratu:
10.00 Otwarcie Sali Senatu w Gmachu Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
Biblioteka:
10.20 Otwarcie wystawy z okazji Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu w Bibliotece
 
Aula Centrum Kongresowego:
11.00 Uroczyste posiedzenie Senatu, wystąpienia okolicznościowe JM rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
 
11.20  Prezentacja filmu z okazji 65-lecia Uniwersytetu
 
11.35  Wręczenie 7 nagród rektora za działalność naukową przez JM rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
 
11.50  Wręczenie 4 Odznak Honorowych Zasłużony dla Rolnictwa przez Agatę Grulę dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
 
11.55 Wręczenie dyplomu uznania z medalem wojewody lubelskiego przez Agatę Grulę dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na ręce rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
 
12.00 Wręczenie nagród przez prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa  Żuka i wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego
 
12.20 Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Zdzisławowi Targońskiemu
 
         Laudacja
 
         Odczytanie i przekazanie dyplomu
 
        Odczytanie listów gratulacyjnych:
 
        Krzysztof Żuk - prezydent Miasta Lublin
 
          Agata Grula - dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie- odczytanie listu gratulacyjnego wojewody lubelskiego
 
         Zbigniew Wojciechowski - wicemarszałek województwa lubelskiego
 
         Przemówienie Doktora Honoris Causa
 
14.00  Występ Zespołu Pieśni i Tańca Jawor
 
 
Dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula będzie obecna w godz. 11.00 – 13.30.

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie