Jubileusz 75. lecia Muzeum w Kozłówce

Data: 

piątek, 6 Wrzesień, 2019

Godzina: 

12.15

Miejsce: 

Kamionka, Muzeum w Kozłówce, Kozłówka 3

Opis wydarzenia: 

Muzeum świętuje 75. lecie istnienia. Z tej okazji odbędą się uroczystości jubileuszowe. Obchodom będzie towarzyszyła sesja naukowa. Zostanie odczytany list ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.
 
Minister kultury i dziedzictwa narodowego wyróżnił instytucję Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek nagrodził dyplomem uznania wojewody działalność placówki. Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzyma osoba zasłużona w działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury. Wyróżnienia wręczy wojewoda.

 
Wojewoda uhonoruje także złotymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę pracowników muzeum, których docenione zostało wzorowe oraz wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych.
 
Szczegółowy program:
 
9.30-12.00- Sesja naukowa „Metamorfozy”, z cyklu „Muzea- rezydencje w Polsce” - kordegarda północna
         Ewa Leszczyńska, kierownik Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu- O rewaloryzacji i modernizacji rezydencji Raczyńskich w Rogalinie
         Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie- Prace remontowo-konserwatorskie w zespole zamkowo-parkowym z Łańcucie
         Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie w XXI wieku- spojrzenie z perspektywy dotacji unijnych
         Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie- Skutki zarządcze realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE i EOG
         Maciej Bałaż, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie- Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie a wyzwania i sukcesy związane z realizacją projektów „unijnych”
         Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamojskich w Kozłówce- Nowe przestrzenie- nowe wyzwania. Oferta kulturowa w projekcie realizowanym z funduszy UE.
 
 
Udział wojewody od 12.15- 13.30:
 
12.15- Powitanie gości- Salon Czerwony
12.25-            Wystąpienie dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
12.30- Wręczenie odznaczeń
         Wręczenie złotych i brązowych „Medali za Długoletnią Służbę” przez wojewodę
         Wręczenie Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez  wojewodę
         Wręczenie odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej
         Wręczenie odznak „Za opiekę nad Zabytkami”
         Odczytanie listu ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego i wręczenie dyplomu uznania przez wojewodę
         Wręczenie dyplomu uznania oraz przemówienie wojewody
13.00- Koncert w wykonaniu Grzegorza Wilka

Organizatorzy: 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce