Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data: 

czwartek, 28 Kwiecień, 2022

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

 
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”. Koncertu wysłucha wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Koncert ma charakter charytatywny i został zadedykowany „Dla naszych Przyjaciół”. Podczas koncertu zostanie zorganizowana zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy.
 
Koncert zakończy się około godz. 19.15. Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
Później nastąpi ceremonia wręczenia odznaczeń
 
Wojewoda lubelski wręczy odznaczenia państwowe i resortowe. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej.
 
W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
 
Na ręce kierownika Zespołu  Zbigniewa Romanowicza wojewoda przekaże okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z okazji jubileuszu 60-lecia działalności. Wyróżnienie przyznano za: pasję i zaangażowanie artystyczne oraz miłość do muzyki,  popularyzowanie wartości kultury narodowej, kultywowanie polskich tradycji ludowych w tym folkloru wsi lubelskiej, rozbudzanie wrażliwości młodzieży akademickiej na wszelkie przejawy estetyki, ruchu i gestu, muzyki i słowa, godne reprezentowanie uczelni, Lublina i Polski na polskich i zagranicznych scenach.
 
W dowód uznania zasług na rzecz kultury  i osiągnięć na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca Jawor wojewoda wręczy dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego kilku osobom związanym z działalnością Zespołu. 
 
Następnie zostaną wręczone odznaczenia i dyplomy okolicznościowe Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.
 
Spotkanie zakończy się około godz. 20.10

Organizatorzy: 

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie