Konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Data: 

wtorek, 6 Grudzień, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Grottgera 2, sala S2

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się konferencja inaugurująca proces wdrażania programu regionalnego na lata 2021-2027 i prace prowadzące do uruchomienia pierwszych naborów projektów. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 24 listopada 2022 r. Dokument ten w sposób szczegółowy określa wydatkowanie kwoty ponad 2,4 mld euro ze środków unijnych przeznaczonych dla województwa lubelskiego.
 
W Funduszach Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 realizowana będzie część dotychczasowych typów projektów, które są znane beneficjentom z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale także nowe, do których można zaliczyć m.in.: cyberbezpieczeństwo, doradztwo klimatyczne, zakup taboru autobusowego do przewozów subregionalnych, budowę punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, telemedycynę, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, infrastrukturę mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym, aktywizację zawodową osób młodych w ramach inicjatywy ALMA, czy tworzenie Centrów Usług Społecznych.
 
Program:
 
12.00 Otwarcie konferencji – marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski
 
12.10 Wystąpienia okolicznościowe
 
12.50 Przygotowanie programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Anna Brzyska
 
13.20 Przerwa kawowa
 
13.40 Prezentacja programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”
 
•          Działania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Marek Neckier
•          Działania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Robert Chmura
•          Działania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – p.o. dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Łukasz Budyńczuk
•          Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – p.o. wicedyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Małgorzata Pracownik
 
15.30 Zakończenie konferencji

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego