Konferencja kończąca projekt pn.: Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu

Data: 

poniedziałek, 21 Luty, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Siedziba Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w konferencji kończącej projekt pn.: Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu.
 
Projekt dotyczy rewaloryzacji przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w postaci drewnianych zabytków nieruchomych i ruchomych w południowej i wschodniej części Polski. Został  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem ogólnym projektu jest odbudowa tradycji prawosławnej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
 
 
Program uroczystości:
 
11:00  otwarcie konferencji  ks. mitrat Andrzej Łoś, sekretarz Kancelarii Diecezjalnej w Lublinie
 
Wystąpienia:
 
•          abp Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, beneficjent projektu
•          Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny konserwator zabytków
•          abp Paisjusz, ordynariusz diecezji przemysko-gorlickiej
•          dr Zygmunt Kwiatkowski, koordynator projektu
 
12:30 prezentacja multimedialna obiektów zabytkowych
 
•          Sławomir Wyspiański – projekt
•          archimandryta Piotr (Dawidziuk), prezentacja obiektów archidiecezji warszawsko-bielskiej wraz z Suwałkami
•          ks. mitrat Roman Dubec, sekretarz kancelarii diecezji przemysko-gorlickiej, prezentacja obiektów z Małopolski i Podkarpacia
•          ks. prot. Jarosław Łoś, proboszcz Parafii Prawosławnej w Terespolu, prezentacja obiektów diecezji lubelsko-chełmskiej
 
13:15 wystąpienia
 
•          Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski
•          Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego
•          dr Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie
•          Ryszard Mikliński - nadzór Konserwatorski nad przebiegiem i realizacją projektu Archaios sp. z o.o

Organizatorzy: 

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska