Konferencja pn. Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego

Data: 

piątek, 7 luty, 2020

Godzina: 

09.45

Miejsce: 

Hotel „Arkadia”, Łaszczówka Kolonia 79, Tomaszów Lubelski

Opis wydarzenia: 

Konferencja pn. Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego będzie jednym z pierwszych działań inicjujących powołanie Euroregionu Roztocze. Celem spotkania będzie uzyskanie opinii samorządów terytorialnych na temat zasadności utworzenia „Euroregionu Roztocze”, określenie intencji, form oraz zakresu przyszłej współpracy.
 
Spotkanie rozpocznie się konferencją prasową, o godz. 09.45, w której udział weźmie m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Na godz. 10.00 zaplanowane jest uroczyste otwarcie spotkania. Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpi podpisanie listu intencyjnego utworzenia Euroregionu Roztocze. List podpisze m.in. wojewoda lubelski.
 
Z kolei o godz. 10.45 podpisana zostanie umowa partnerska pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną „Roztocze”, miastem Tomaszów Lubelski i miastem Żółkiew na realizację projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody. Spotkanie zakończy się ok. godz. 14.00.
 
 
                                                                                                      ***
 
Decyzja Międzynarodowego Zespołu Ekspertów UNESCO o ustanowieniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” podjęta  w dniu 19 czerwca 2019 roku była wydarzeniem wyjątkowym. Dzięki tej decyzji obszar geograficzny Roztocza stał się słynny na całym świecie. Pojawiają się nowe perspektywy rozwoju terenów przygranicznych, które dotychczas były pomijane w dokumentach strategicznych. 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, miasto Tomaszów Lubelski, powiat Tomaszów Lubelski, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego