Konferencja prasowa dotycząca powszechnego spisu rolnego 2020

Data: 

czwartek, 3 Wrzesień, 2020

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztofa Markowskiego, odbędzie się konferencja prasowa dotycząca powszechnego spisu rolnego 2020.
 
W trakcie spotkania zostaną poruszone dwa tematy: powszechny spis rolny i sytuacja gospodarcza województwa lubelskiego.
 
Powszechne spisy rolne dostarczają wielu podstawowych informacji o rolnictwie, w tym o gospodarstwach rolnych i ich użytkownikach, czy danych o powierzchni użytkowanych gruntów, a także dodatkowych danych m.in. o środkach produkcji, nakładach pracy w rolnictwie, a także informacji wspomagających charakterystykę obszarów wiejskich i ocenę wpływu rolnictwa na środowisko.
 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady, oraz wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020.
 
W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Powszechny spis rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Łącznie spisowi podlega w Polsce ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych, w tym w województwie  lubelskim ok. 190 tys.

Organizatorzy: 

Urząd Statystyczny w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie