Konferencja prasowa w sprawie organizacji Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

Data: 

środa, 14 Sierpień, 2019

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Lublin, ul. Spokojna 4, Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Opis wydarzenia: 

W konferencji wezmą udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. Tematem spotkania będzie organizacja w Lublinie Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, regionalnej debaty na temat przyszłości polskiej szkoły.
 
Idea organizacji Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych była jednym z postulatów zgłoszonym podczas obrad Okrągłego Stołu, które odbyły się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Do rozmów w debacie regionalnej zaproszeni zostaną uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządowcy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji oraz instytucji związanych z oświatą.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Lublinie