Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”

Data: 

piątek, 2 Marzec, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Błękitna, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będą uczestniczyć w Konferencji Regionalnej „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”.
 
Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Program konferencji:
 
9.00 – 10.00
Rejestracja uczestników
 
10.10 – 10.10
Otwarcie konferencji – wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
 
10.10 - 10.20
Uhonorowanie osób zasłużonych na rzecz rejestracji stanu cywilnego
 
 
10.20 – 10.50
Sesja pierwsza:
Wystąpienie przedstawiciela Ministra Cyfryzacji - Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Piotr Gajewski
 
Wystąpienie przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Naczelnik Wydziału Rejestracji w Departamencie Spraw Obywatelskich Barbara Łapińska - "Zamierzenia resortu spraw wewnętrznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego"
 
10.50 – 11.30
Sesja druga:
Uhonorowanie kierowników, zastępców, pracowników urzędów stanu cywilnego Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego oraz wręczenie listów gratulacyjnych Wojewody Lubelskiego
 
Uhonorowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli medalem czasopisma Metryka, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
 
11.30 – 13.00
Sesja trzecia:
Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, rejestracji
stanu cywilnego oraz prawa rodzinnego:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Małgorzata Koszewska – Zmiany w ochronie danych osobowych w kontekście RODO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach Dorota Lisowska – Uznanie ojcostwa
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie Anna Zarzeczna – Kilka uwag na temat zamieszczania wzmianki dodatkowej na podstawie rozstrzygnięć państw obcych
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubartowie Monika Derecka – Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce
 
13.00 – 13.40
Przerwa kawowa – poczęstunek
 
13.40 – 14.50
Sesja czwarta:
Prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda - Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz inne zagadnienia międzynarodowe w praktyce USC (kazusy)
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli Sławomir Wojciechowski – Komunikacja elektroniczna usc z otoczeniem
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, Redaktor Naczelny periodyku naukowego „Metryka, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” dr Piotr Kasprzyk – Zmiany w aktach stanu cywilnego (kazusy)
 
14.50 – 15.10
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
 
Udział wojewody lubelskiego Przemysława Czarrnka jest przewidziany do ok. 10.45.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Lublinie
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina – wydawca ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”
Lubelski Urząd Wojewódzki