Konferencja Regionalna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Data: 

poniedziałek, 17 luty, 2020

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki ul. Spokojna 4 w Lublinie

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się Konferencja Regionalna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wezmą w niej udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak i wojewoda lubelski Lech Sprawka. Podczas wydarzenia zostaną wręczone promesy „Maluch+” edycja 2020.
 
Program:
 
 
11.30 – briefing prasowy – Sala im. R.Kaczorowskiego (Sala100)
Wystąpienie Pani Aliny Nowak - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie Pana Lecha Sprawki - Wojewody Lubelskiego
Wystąpienie przedstawiciela samorządu realizującego program Maluch+ Pana Waldemara Jaksona - Burmistrza Świdnika
Wystąpienie Pana Andrzeja Pruszkowskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 
12.00 - Konferencja z udziałem samorządowców (Sala Błękitna)
 
- Wystąpienia:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak
- wojewoda lubelski Lech Sprawka
- wręczenie promes samorządom
- zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Mariusz Kidaj

Organizatorzy: 

LUW, MRPiPS