Lubelskie obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Data: 

niedziela, 10 Kwiecień, 2022

Godzina: 

08:41

Miejsce: 

Lublin: cmentarz przy ul. Lipowej – wejście od ul. Białej - pomnik śp. Edwarda Wojtasa; Plac Litewski; kościół Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik wezmą udział w lubelskich obchodach 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
 
Program:
 
Cmentarz przy ul. Lipowej (obecność wicewojewody lubelskiego):
 
godz. 8.41  złożenie wieńców na grobie posła na Sejm RP śp. Edwarda Wojtasa (z udziałem asysty wojskowej) w imieniu prezydenta RP, marszałek Sejmu i premiera RP
 
Plac Litewski (obecność wojewody lubelskiego):
 
godz. 16.15 uroczystości z zachowaniem ceremoniału wojskowego:
•             złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin
•             odegranie hymnu państwowego
•             powitanie uczestników i odczytanie okolicznościowej odezwy Społecznego Komitetu Obchodów 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
•             apel pamięci, salwa honorowa
•             złożenie wspólnego wieńca  przez przedstawicieli Społecznego Komitetu (m.in. przez wojewodę lubelskiego)
•             odegranie melodii „Cisza” i zakończenie uroczystości
 
Kościół Matki Bożej Królowej Polski:
 
godz. 18.00 msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
godz. 19.00  złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej na placu przy kościele MB Królowej Polski

Organizatorzy: 

Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej