Lubelskie obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Data: 

poniedziałek, 14 Luty, 2022

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Lublin - Plac Wł. Łokietka; Pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim

Opis wydarzenia: 

 
14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK), stanowiącą integralną część z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie.

Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Dyrektor IPN Oddział w Lublinie, Dowódca Garnizonu Lublin, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapraszają do udziału w lubelskich obchodach 80. rocznicy powołania tej zbrojnej formacji, której głównym celem było działanie na rzecz odzyskania niepodległości państwa i wolności Narodu polskiego.
 
Program obchodów:
 

godz. 9.00 - otwarcie wystawy IPN Oddział w Lublinie pt. "Armia Krajowa" (Plac Wł. Łokietka)

Na wystawie przedstawione są zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem Armii Krajowej, największej organizacji zbrojnej polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, scalającej wspólny wysiłek zbrojny organizacji niepodległościowych. Na planszach wystawy ukazane są m.in. wysiłek polskich harcerzy, propaganda i wywiad organizacji, udział kobiet w działalności podziemnej, działalność sabotażowa i dywersyjna, akcje zbrojne, a także działalność ważniejszych zgrupowań, akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie.
 
godz. 12.00 - uroczysty apel pamięci z zachowaniem ceremoniału wojskowego (pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim:

  • podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego,
  • powitanie uczestników,
  • wystąpienia okolicznościowe,
  • modlitwa w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych żołnierzy Armii Krajowej,
  • apel pamięci,
  • salwa honorowa,
  • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza,
  • ułożenie z białych i czerwonych zniczy znaku Polski Walczącej, przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza,
  • odegranie utworu "Śpij kolego..."

 
Częścią lubelskich obchodów będzie iluminacja poświęcona Armii Krajowej na budynku Poczty Głównej w Lublinie (przy Placu Litewskim), przygotowana przez IPN Oddział w Lublinie oraz wystawa pt. "Siły Zbrojne Podziemnego Państwa Polskiego", do obejrzenia której zapraszają Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józef Piłsudskiego oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego. Wystawę będzie można oglądać od 14 lutego do 15 marca br. w galerii plenerowej parafii cywilno-wojskowej pw. Niepokolanego Poczęcia NMP w Lublinie (Aleje Racławickie 20).

Organizatorzy: 

Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Dyrektor IPN Oddział w Lublinie, Dowódca Garnizonu Lublin, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej