Lubelskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie

Data: 

poniedziałek, 1 Sierpień, 2022

Godzina: 

16:15

Miejsce: 

Lublin: Tablica pamięci ppłk Jana Kucharczaka ps. Kazimierz, współautora planu akcji „Burza” na Lubelszczyźnie, ul. Wieniawska 12; Plac Litewski; Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Aleje Racławickie 20

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.
 
Dzień 1 sierpnia na mocy ustaw Sejmu z 9 października 2009 r. jest świętem państwowym. Ustawa o ustanowieniu tego dnia świętem państwowym uchwalona została z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków”. W ten sposób, jak podkreślił Prezydent w uzasadnieniu do projektu ustawy, wolna Polska mogła spłacić swój dług wdzięczności wobec Powstańców.
 
Program:
 
godz.16.15 złożenie kwiatów pod tablicą pamięci ppłk Jana Kucharczaka ps. Kazimierz, współautora planu Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie (ul. Wieniawska 12)
 
godz. 17.00 (Plac Litewski)
 
● dźwięk syren
 
● odegranie hymnu państwowego
 
● powitanie uczestników uroczystości
 
● okolicznościowe przemówienia
 
● złożenie kwiatów zapalenie zniczy  na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza 
 
godz. 17.45 przejazd zamówionym autobusem MPK z przystanku Plac Litewski na przystanek MPK KUL
 
godz. 18.00 msza św. w intencji powstańców warszawskich oraz uczestników Akcji „Burza”, poległych, zmarłych i żyjących, z udziałem pocztów sztandarowych (Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Aleje Racławickie 20)
 
godz. 19.00 prezentacja wystawy przygotowanej przez IPN (ogrodzenie Kościoła pw.  Niepokalanego Poczęcia NMP, Aleje Racławickie 20)
 
godz. 19.30 przejazd zamówionym autobusem MPK z przystanku MPK KUL na przystanek Plac Litewski
 
godz. 20.00 koncert „Powstanie Warszawskie – bitwa o Polskę” z udziałem artystów i solistów scen lubelskich, wspólne śpiewanie piosenek związanych z Powstaniem  Warszawskim i Akcją „Burza” na Lubelszczyźnie
 
Na zakończenie koncertu iluminacja na fasadzie budynku Poczty Głównej

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Lublin
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Dyrektor IPN Oddział w Lublinie
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu w Lublinie
Lubelskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
Parafia Cywilno-Wojskowa pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie