Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - obchody w Lublinie

Data: 

wtorek, 1 Marzec, 2022

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Lublin (szczegóły poniżej)

Opis wydarzenia: 

 
Wieloletnie wysiłki podejmowane po odzyskaniu niepodległości przez rodziny Żołnierzy Wyklętych, stowarzyszenia patriotyczne i naukowe, środowiska kombatanckie, dziennikarzy i społeczników przyniosły efekty w 2011 roku, od kiedy dzięki inicjatywie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na mocy ustawy Sejmu RP przyjętej 3 lutego 2011 roku – 1 marca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 
Program obchodów:
 

godz. 9.00 Złożenie kwiatów przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 (cmentarz przy ul. Unickiej; wejście od ul. Walecznych)

godz. 9.30 Uroczystości na placu Zamkowym:

  • Apel pamięci, salwa honorowa
  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary więzienia na Zamku Lubelskim, a następnie pod pomnikiem Zaporczyków

godz. 10.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem przy kościele Św. Michała Archanioła (ul. Fabryczna 19)

godz. 11.15 Złożenie kwiatów pod pomnikiem NSZ (rondo NSZ)

godz. 11.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem WiN (rondo WiN)

godz. 12.00 Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych (kościół pw. Świętej Rodziny w Lublinie, ul. Jana Pawła II 11)

godz. 13.00 Prelekcja dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL – Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych (Dom Akcji Katolickiej, Lublin, ul. Jana Pawła II 11).
 
 
Wydarzenia towarzyszące (Lublin)
 
godz. 11.00 Prezentacja aplikacji multimedialnej "Śladami bohaterów" (XXVIV LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. "Zapora", ul. Lipowa 25)
godz. 17.00 Konferencja popularnonaukowa: "Żołnierze "Niezłomni" - historia i przywracanie pamięci":

  • dr Robert Derewenda Dyrektor OIPN w Lublinie ‒ prowadzenie konferencji
  • Grzegorz Makus (OBEN IPN w Lublinie) ‒ „Pozostała nam walka - aż do ostatka”. Tadeusz Zieliński "Igła" (1927-1948)
  • dr Daniel Piekaruś (OA IPN w Lublinie) ‒ Żołnierze podziemia niepodległościowego na fotografiach zdeponowanych w OA IPN w Lublinie
  • Aneta Kołtun (OA IPN w Lublinie) – Represje wobec ludności cywilnej udzielającej pomocy żołnierzom AK-WiN - studium przypadków
  • dr Artur Piekarz (OBPiI IPN w Lublinie) – Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie w latach 2020-2021
  • Łukasz Pasztaleniec (OBPiI IPN w Lublinie) – Prace poszukiwawcze ofiar systemów totalitarnych na terenie Lubelszczyzny w latach 2020-2021

godz. 17.30 Lubelski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Plac Litewski, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Plac Zamkowy, Pomnik "Zaporczyków"

godz. 20.00 Spektakl: „Zapora. Nigdy się nie poddamy”, scen. i reż. Marcin Wąsowski (LCK ul. A. Grottgera 2. Bezpłatne wejściówki rezerwacja www.lcklubelskie.pl)

Organizatorzy: 

Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie - Robert Derewenda, Lubelski Kurator Oświaty - Teresa Misiuk,
Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie - płk Tadeusz Nastarowicz, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie - Ilona Skibińska-Fabrowska