Obchody 100-lecia odbudowy Państwa Polskiego. Konferencja w Trybunale Koronnym

Data: 

środa, 8 Styczeń, 2020

Godzina: 

15.30

Miejsce: 

Plac Litewski w Lublinie, Trybunał Koronny w Lublinie, ul. Rynek 1

Opis wydarzenia: 

W ramach obchodów 100-lecia odbudowy Państwa Polskiego, wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w konferencji w Trybunale Koronnym w Lublinie.
 
O godzinie 15.30, odbędzie się uroczysty apel pamięci z zachowaniem ceremoniału wojskowego, przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie, z udziałem pocztów sztandarowych.  Wojewoda złoży kwiaty i zapali znicze na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza.
 
Następnie, o godz, 17 rozpocznie się kolejna część uroczystości - w Trybunale Koronnym. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i przemówieniach zaproszonych gości odbędzie się koncert fortepianowy - utwory Fryderyka Chopina i Igancego Paderewskiego w wykonaniu Tomasza Krawczyka, Wydziału Artystycznego UMCS. Następnie zostaną wygłoszone referaty. Głos zabierze m.in.  red. Wojciech Kempa, historyk, prawnuk powstańców Śląskich, który wygłosi referat pn.  „Powstanie Wielkopolskie, II Powstanie Śląskie, powrót Polski nad Bałtyk, walki na Kresach Wschodnich i Bitwa Warszawska 1920”.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
Wojewoda będzie obecny do godz. 19.00.

Organizatorzy: 

Otwarty Społeczny Komitet Obchodów: 81. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, 101. rocznica Powstania Wielkopolskiego, 100. rocznica Powrotu Polski nad Bałtyk, 100. rocznica II Powstania Śląskiego, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 w ramach obchodów
100-lecia odbudowy Państwa Polskiego