Obchody 155. rocznicy urodzin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Data: 

piątek, 2 Grudzień, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lublin: Kościół pobrygidkowski, ul. Gabriela Narutowicza 6; Plac litewski

Opis wydarzenia: 

W Lublinie odbędą się obchody 155. rocznicy urodzin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W uroczystości planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 mszą św. w kościele pobrygidkowskim. Po jej zakończeniu, na Placu litewskim odbędzie się ceremonia składania wieńców pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
* * *
 
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. W młodości był działaczem socjalistycznym i niepodległościowym, twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, a w 1914 r. – I Kompanii Kadrowej, dającej początek Legionom Polskim. Jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz w latach 1918-1922 ugruntował niepodległość Polski, odrodzonej po 123 latach zaborów. Był m.in. pierwszym marszałkiem Polski, dwukrotnym ministrem spraw wojskowych, przywódcą obozu sanacyjnego, dwukrotnym premierem oraz Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Zmarł 12 maja 1935 r. Serce złożono w grobie jego matki Marii na Cmentarzu na Rossie w Wilnie, a ciało spoczęło w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.

Organizatorzy: 

Związek Piłsudczyków Oddział Lublin
Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 2010 Lublin
Związek Oficerów Rezerwy RP Okręg Lubelski