Obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Data: 

wtorek, 28 Styczeń, 2020

Godzina: 

11:15

Miejsce: 

Pomnik powstańców styczniowych, ul. gen. Mariana Langiewicza

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka złoży wieniec pod pomnikiem w miejscu straceń powstańców styczniowych przy ul. gen. Mariana Langiewicza, w ramach obchodów 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody. Wojewoda będzie obecny do ok. godz. 11.35.
 
Bez udziału WL: O godz. 10.00 odbędzie się msza św. za poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir, represjonowanych, zmarłych powstańców styczniowych. Msza z udziałem pocztów sztandarowych odbędzie się w kościele cywilnowojskowym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy Alejach Racławickich 20 w Lublinie.
 
O godzinie 11.45 nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, przez uczniów SP nr 6, pod krzyżem i pomnikiem powstańczych w Lasku Traugutta przy SP nr 6.  O godz. 12.00, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod grobowcem powstańców styczniowych, na cmentarzu przy ul. Lipowej (wojewodę reprezentuje jego pełnomocnik do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły).  

Organizatorzy: 

Wojewoda lubelski, prezydent Miasta Lublin, marszałek województwa lubelskiego, dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, lubelski kurator oświaty, dyrektor IPN oddział w Lublinie
oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie