Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Data: 

wtorek, 14 Styczeń, 2020

Godzina: 

12:30

Miejsce: 

Trybunał Koronny w Lublinie, ul. Rynek 1, Sala Trybunalska

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w  obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Trybunale Koronnym w Lublinie.
 
Podczas spotkania Lech Sprawka wraz z dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Katarzyna Kępą, wręczą pracownikom Miejskiego Urzędu dyplomy uznania wojewody lubelskiego. Wyróżnienia przyznane za  wieloletnią działalność na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową mieszkańców Lublina, odbierze 7 osób.
 
Spotkanie będzie okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń noworocznych. Na godz. 13.40 zaplanowane jest słowo biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej JE Bp Mieczysława Cisło.  Następnie będą wspólna modlitwa, błogosławieństwo i dzielenie się opłatkiem.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
Wojewoda będzie obecny do godz. 14.00.
 
                                                                                                  ***
 
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia upamiętnia podpisanie przez naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Organizatorzy: 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie