Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Województwie Lubelskim

Data: 

środa, 12 luty, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala im. Stanisława Witalisa Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, wicewojewody Roberta Gmitruczuka i dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agaty Gruli, w LUW odbędą się obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.  
   
Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne. Numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.  W Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” są przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). W Polsce, ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych, zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
 
Lech Sprawka wręczy wspólnie z dyrektorem generalnym LUW, nagrody zwycięzcom konkursu „Co i jak zgłaszać? Numer Alarmowy 112”, a także dyplomy uznania dla operatorów numerów alarmowych. Uczestnicy konkursu ogłoszonego przez wojewodę, mieli za zadanie wykonać film, dotyczący właściwego zgłaszania sytuacji niebezpiecznych na numery alarmowe.
 
                                                                                                      ***
 
Europejski Dzień Numeru Alarmowego jest obchodzony 11 lutego. Numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Organizatorzy: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego