Obrady wojewódzkiego „okrągłego stołu” edukacyjnego

Data: 

środa, 4 Wrzesień, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Rozpoczęta w 2017 roku reforma systemu edukacji w głównej mierze dotyczyła zmiany struktury szkół; obecnie przyszedł czas na dyskusję, w jaki sposób zmieniać szkołę pod względem jakościowym. 18 kwietnia 2019 roku na PGE Narodowym odbyło się pierwsze posiedzenie tzw. „okrągłego stołu” edukacyjnego jako płaszczyzny, gdzie wszystkie zainteresowane strony mogły wypracować propozycje rozwiązań dla polskiej oświaty. Jednym ze zgłoszonych wówczas postulatów była organizacja wojewódzkich okrągłych stołów edukacyjnych, którą poparł  premier Mateusz Morawiecki.
 
Tak, jak debaty w Warszawie, lubelski „okrągły stół” koncentrować się będzie wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole. Wnioski płynące z debaty posłużą do wypracowania dalszych zmian w prawie oświatowym.
 
W debacie weźmie udział Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk oraz przedstawiciele wielu środowisk: uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, instytucji związanych z oświatą oraz członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Reprezentanci poszczególnych grup przygotują postulaty do dyskusji w następujących zakresach: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” i „Rodzic w systemie edukacji”.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki