Oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola”

Data: 

piątek, 15 Lipiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Urząd Gminy Dzwola; Zespół Szkół w Dzwoli im. Bohaterów Września 1939; Zespół Szkół w Kocudzy

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w  spotkaniu, podczas którego nastąpi oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola".
 
Zadanie polegało na wykonaniu następujących prac:
 
1) w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa;
 
2) w Zespole Szkół w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny z destyfikatorem, wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa oraz instalacja fotowoltaiczna.
 
Program:
 
godz. 11.00 Zbiórka uczestników spotkania w budynku Urzędu Gminy Dzwola
 
● Przejście do budynku Zespołu Szkół w Dzwoli
 
● Przejazd do budynku Zespołu Szkół w Kocudzy
 
Podczas spotkań przewidziane są przemówienia okolicznościowe wicewojewody.
 
 
***
 
Koszt inwestycji: 3 034 060, 00 zł.
Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 2 164 618, 31 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549 384, 00 zł.

Organizatorzy: 

Gmina Dzwola