Ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek publicznych w czasie pandemii COViD-19

Data: 

poniedziałek, 23 Maj, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - Galeria Biblioteki - Narutowicza 4

Opis wydarzenia: 

 
W Lublinie odbędzie się Ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek publicznych w czasie pandemii COViD-19. W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Program:
 
10.00-10.30 Rejestracja gości
 
10.30-10.50 Otwarcie konferencji - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 
10.50-11.20 Prof. dr hab. Iwona Hofman (Dyrektor instytutu Nauk o KomunikacjiSpołecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Zastępca Przewodniczącego Rady Przewodniczących  Komitetów w PAN), Digitalizacja zbiorów Instytutu Literackiego w Paryżu
 
11.20-11.50 Dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS (Kierownik Katedry lnformatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS), Pokolenie ,,usieciowionych" w bibliotece - rola biblioteki publicznej w rozwijaniu kapitału kulturowego i kompetencji przyszłości dzieci i młodzieży
 
11.50-12.20 Izabela Koryś (Kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej), Ocena skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania bibliotek w perspektywie krótko i długoterminowej
 
12.20-12.50 Agnieszka Kukla-Rycąbel (Dział Metodyki  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im.  Witolda Gombrowicza  w Kielcach),  Wybrane aspekty działalności  bibliotek  publicznych  województwa świętokrzyskiego w czasie epidemii koronawirusa
 
12.50-13.20 Ewa Hadrian (Kierownik Działu Informacji  i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), Kultura w czasach zarazy - tradycja w nowej formie
 
13.20-13.50 Jolanta Janiec (Dyrektor MBP w Hrubieszowie), „Będąc głodnym dbaj o smak" - jak Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie działa w zmieniającej się  rzeczywistości
 
13.50-14.10 Podsumowanie konferencji - dr Grzegorz Figiel, Zastępca Dyrektora WBP im. H.  Łopacińskiego Lublinie ds. Merytorycznych (przewodniczący Konferencji)

Organizatorzy: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie