Otwarcie budynku Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

Data: 

środa, 27 Kwiecień, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lublin, Kampus Zachodni UMCS im. Unii Lubelskiej, ul. Głęboka 43

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystości otwarcia budynku Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
 
Program uroczystości:
 
Hall na parterze budynku Instytutu Pedagogiki
 
godz. 11.00 – Otwarcie uroczystości i przecięcie wstęgi, 

godz. 11.05 – Poświęcenie budynku 
 
Przejście do auli Instytutu Pedagogiki UMCS.
 
godz. 11.20 – Powitanie gości
godz. 11.25 – Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
godz. 12.30 – Zwiedzanie budynku
 
***
Nowa siedziba Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Instytutu Pedagogiki UMCS powstała w sąsiedztwie obiektów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Instytutu Psychologii UMCS. Projekt budynku został przygotowany przez arch. Radosława Guzowskiego, który w swojej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przyjął cztery założenia: funkcjonalność, ekonomię, ekologię i estetykę. Wykonawcą inwestycji była firma budowlana Anna-Bud sp. z o.o. Umowa na budowę obiektu została podpisana w maju 2020 r., a prace zakończyły się w grudniu 2021 r. Obiekt uzyskał zgodę na użytkowanie w lutym 2022 r., a zajęcia dydaktyczne ze studentami rozpoczęły się w marcu br.
 
Z nowej siedziby Instytutu Pedagogiki UMCS korzysta 1330 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów oraz 118 pracowników. Wartość inwestycji wyniosła prawie 46 mln zł, z czego uczelnia uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 20 mln zł.
 
Kubatura ww. gmachu wynosi 26 880 m3, a jego powierzchnia użytkowa to 6 246,21 m2. Budynek składa się z pięciu kondygnacji i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Spełnione są wszystkie najwyższe wymagania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przepisów sanitarnych. Ponadto, wyposażono go w nowoczesne instalacje teletechniczne i multimedialne. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu wkomponowuje się w istniejący kontekst urbanistyczny Kampusu Zachodniego UMCS.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie