Otwarcie drogi gminnej Cezaryn-Kol. Kośmin

Data: 

piątek, 20 Wrzesień, 2019

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Skrzyżowanie z drogą do Cezaryna

Opis wydarzenia: 

W piątek, 20 września br. zostanie otwarta droga gminna na trasie Cezaryn-Kol. Kośmin. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonają wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, starosta puławski Danuta Smaga, wójt gminy Żyrzyn Andrzej Bujek oraz inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości zaplanowano przemówienia, w tym wojewody.
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107446L Cezaryn - Kolonia Kośmin na odcinkach:
od km 0+094,00 do km 0+977,00 oraz od km 2+070,00 do km 2+651,40
Całkowita wartość inwestycji: 772 370,81 zł
Kwota dofinansowania: 386 185,00 zł
Beneficjent: Gmina Żyrzyn
Rok realizacji:  2019
Roboty wykonano w okresie czerwiec - sierpień 2019r.
Łączna długość przebudowanej drogi to 1464 mb

Organizatorzy: 

Wójt gminy Żyrzyn