Otwarcie drogi powiatowej nr 1219L w miejscowości Wola Chomejowa

Data: 

czwartek, 9 Czerwiec, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Wola Chomejowa, przy Szkole Podstawowej (adres szkoły: Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1219L w miejscowości Wola Chomejowa (powiat radzyński, gmina Borki).
 
Program:
 
● słowo wstępne
 
● powitanie uczestników
 
● przecięcie wstęgi
 
● poświęcenie drogi
 
● wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
Spotkanie potrwa około 45 min.
 
 
***
 
Modernizację (były dwa remonty i jedna przebudowa) przeprowadzono w 3 etapach. Dwa w 2020 r. oraz jeden w 2021 r. Modernizacja polegała na wykonaniu wyrównania nawierzchni masą mineralno-asfaltową, ułożeniu warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz profilowaniu poboczy o szer. 1,0 m.
Etap I. Remont od km 6+779 do km 7+479 dł. odcinka 700 mb. Koszt 157 046,40 zł.
Etap II. Przebudowa od km 7+479 do km 8+470, dł. odcinka 991mb. Koszt 237 630,96 zł.
Etap III. Remont od km 8+900 do km 10+430, dł. odcinka 1530mb. Koszt 395 952,87 zł. 
Łączny koszt modernizacji wyniósł 790 630,23. Długość łączna to 3,22 km.
Roboty realizowano do 31 października.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Urząd Gminy Borki