Otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie

Data: 

czwartek, 26 Maj, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Budynek Dziennego Domu Pobytu, Marynin 59 (powiat lubelski)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w oficjalnym otwarciu  Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie.
 
Program:
 
•          powitanie gości
 
•          występ artystyczny podopiecznych
 
•          przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
•          poświęcenie budynku
 
•          symboliczne przekazanie kluczy
 
•          prezentacja budynku
 
Spotkanie potrwa do około godz. 13.00
 
***
 
Rozbudowa budynku ZOZ Motycz oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie umożliwiło stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośrodka rehabilitacji. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie utworzono na podstawie Uchwały Nr XXIV/155/2021 Rady Gminy Konopnica z dnia 7 maja 2021 r. Celem jest stworzenie miejsca dla osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy w codziennych sprawach życia codziennego. Oferta DDP w Maryninie obejmuje: zajęcia usprawniające ruchowo, zajęcia artystyczne (plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne), kulturalne, biblioterapia, poradnictwo psychologiczne i socjalne, terapię informatyczną. Oferta DDP obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz trzy posiłki w ciągu dnia. Pobyt w placówce jest bezpłatny.

Organizatorzy: 

Urząd Gminy Konopnica
Dzienny Dom Pobytu dla osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Maryninie