Otwarcie instalacji wysokosprawnej kogeneracji zrealizowanej pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”

Data: 

czwartek, 11 Sierpień, 2022

Godzina: 

12:30

Miejsce: 

Radzyń Podlaski: Budynek instalacji na placu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. przy ul. Świętego Brata Alberta Chmielewskiego 12; Lokal „Adwokacka Restauracja u Karasia”, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7b (obok sądu)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w oficjalnym otwarciu instalacji wysokosprawnej kogeneracji zrealizowanej pn.:  „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”.
 
Pierwsza część uroczystości odbędzie się w budynku instalacji na placu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. przy ul. Świętego Brata Alberta Chmielewskiego 12.
 
● Słowo wstępne
● Przecięcie wstęgi
● Poświęcenie budynku
● Zwiedzanie obiektu
 
Część druga odbędzie się w lokalu „Adwokacka Restauracja u Karasia”, przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7b.
 
● Przywitanie  przybyłych gości
● Przedstawienie  filmu na temat wykonanej inwestycji
● Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
● Poczęstunek, zakończenie spotkania
 
 
***
 
 
W 2018 r. Zarząd PEC zmierzając w kierunku zmniejszania ilości spalanego węgla złożył wniosek do NFOŚiGW na nową inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim", w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.     Projekt zakładał zainstalowanie dwóch silników gazowych kogeneracyjnych. Instalacja ma produkować energię elektryczną w ilości ok. 8000 MWh/rok oraz energię cieplną w ilości ok. 39000 GJ/rok.  Dzięki funkcjonowaniu wysokosprawnej kogeneracji zmniejszy się zużycie miału węglowego o ok. 2000 ton/rok. Nowoczesna instalacja jest pierwszym krokiem do osiągnięcia przez PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim systemu efektywnego energetycznie - takiego, który pozyskuje ciepło w ilości ponad 50 proc. z kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Organizatorzy: 

Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim