Otwarcie nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie

Data: 

poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin, nowa siedziba PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., al. Kraśnicka 27 (namiot przed budynkiem)

Opis wydarzenia: 

26 września br., przy al. Kraśnickiej 27 w Lublinie odbędzie się otwarcie nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Program:
 
● Otwarcie uroczystości
● Emisja filmu korporacyjnego PGE
● Przywitanie gości Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej
● Okolicznościowe przemówienia
● Modlitwa
● Przejście do budynku, poświęcenie, prezentacja biura
● Poczęstunek
 
 
***
 
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podaje, że w dniu 1 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2022 roku. W wyniku rejestracji zmian, siedziba Spółka została zmieniona z Warszawy na Lublin, a nowy adres siedziby spółki jest następujący: aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin.
 

Organizatorzy: 

Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.