Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Data: 

sobota, 21 Maj, 2022

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Kompleks SPZZOZ w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 149

Opis wydarzenia: 

 
W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. W wydarzeniu weźmie udział wiecewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Program:

  • powitanie gości
  • uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego
  • przemówienia zaproszonych gości
  • poświęcenie obiektu

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim przy udziale Starostwa Powiatowego otrzymał wsparcie finansowe na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 999 951,00 złotych co stanowi 100% kosztów inwestycji. Obejmowała ona zakup rezonansu magnetycznego wraz z pełną adaptacją pomieszczeń niezbędnych dla jego funkcjonowania, wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem pracowni. Janowski Szpital jest piątą placówką w województwie lubelskim, która została wyposażona w tego typu sprzęt.
 
Rezonans Magnetyczny to sprzęt o niskiej szkodliwości emisyjnej i wysokiej klasy przydatności diagnostycznej. Badanie MRI nie naraża pacjenta na wpływ szkodliwych dla zdrowia oddziaływań fizycznych (np. powszechnie stosowanego w różnych metodach obrazowania promieniowania rentgenowskiego). Natężenie i energia pola magnetycznego nie przekracza norm bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka. W związku z czym dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniona szybsza diagnostyka pacjentów oddziałów szpitalnych, w szczególności pacjentów z rozpoznaniami neurologicznymi, ortopedycznymi i gastrycznymi. Dzięki realizacji inwestycji szpital realizuje procedury medyczne, które dotychczas nie były realizowane ze względu na ograniczony zakres diagnostyki medycznej.

Organizatorzy: 

SPZZOZ w Janowie Lubelskim