Podpisanie porozumienia z II Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej

Data: 

środa, 11 Wrzesień, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (s.100)

Opis wydarzenia: 

 W LUW zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a 2. LBOT, reprezentowaną przez dowódcę jednostki płka Tadeusza Nestorowicza.
 
Zawarte porozumienie usprawni komunikację i kontakty między służbami, które są zaangażowane w usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zacieśni współpracę pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW a LBOT, by sprawnie reagować w sytuacji zagrożenia.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, 2. LBOT