Podpisanie umowy na dofinansowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia

Data: 

poniedziałek, 29 Sierpień, 2022

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala nr 100

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, podczas którego zostanie podpisana umowa z powiatem łęczyńskim, reprezentowanym przez starostę łęczyńskiego - Krzysztofa Niewiadomskiego, na dofinansowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia. Środki pochodzą z rezerwy celowej.
 
Dzięki 80% wsparciu finansowemu z budżetu państwa zostanie zrealizowana przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej. Celem przebudowy i rozbudowy SOR jest dostosowanie struktury szpitala do potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją współczesne jednostki ochrony zdrowia.
 

  • Wartość zadania – 9 657 950 zł 
  • Dofinansowanie z budżetu państwa – 7 726 360 zł (80%)
  • Wkład powiatu łęczyńskiego i SP ZOZ w Łęcznej – 1 931 590 zł

 
 
Zadanie obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni 280 m2. Będzie on połączony funkcjonalnie z pomieszczeniami  istniejącego SOR-u. W dobudowanej części będzie zlokalizowana strefa diagnostyki i terapii dla pacjentów z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi. W ramach zadania zostanie także przebudowany obecnie funkcjonujący SOR: zostaną wydzielone strefy triaż i dla przyjęć planowych oraz gabinety diagnostyczne. Przebudowana zostanie droga najazdowa i wiata dla karetek oraz utworzone dodatkowe miejsca dla karetek.
 
Zadanie obejmuje także zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego, m.in.: tomografu komputerowego, aparatu EKG, kardiomonitorów, ssaków elektrycznych, pomp infuzyjnych, wózka reanimacyjnego, respiratora transportowego. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie