Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

Data: 

środa, 15 Styczeń, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbędzie się  posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Konwentu omówią sprawy bieżące. Spotkanie otworzy starosta powiatu lubelskiego, przewodniczący KPWL Zdzisław Antoń.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Przewidziane jest jego wystąpienie.
 
                                                                                             ***
 
Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu. Konwent działa na podstawie § 13 ust. 1,  § 17 pkt. 10  § 29 ust. 5 Statutu Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie powołania konwentów powiatów województw oraz przyjęcia regulaminu ich pracy. Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa lubelskiego. Podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie