Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

czwartek, 27 luty, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala im. Stanisława Witalisa Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania przedstawiona zostanie informacja dotycząca realizacji rozporządzenia wojewody w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego.  Uczestnicy spotkania będą też dyskutować na temat propozycji powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w powiatach przygranicznych. Na koniec podsumowany zostanie również wypoczynek zimowy w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2020” na terenie województwa lubelskiego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki