Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

czwartek, 6 luty, 2020

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul, Spokojna 4, Sala im. Stanisława Witalisa Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

Opis wydarzenia: 

Na dzień 6 lutego br., zostało zwołane w trybie pilnym posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania będzie wdrożenie rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 20 grudnia 2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 
Podczas posiedzenia przedstawione zostaną uregulowania prawne wynikające z ustawy, a także omówione procedury związane z odstrzałem sanitarnym dzików i procedury powołania doraźnych zgrupowań zadaniowych do przeprowadzenia odstrzału. W spotkaniu weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki