Posiedzenie wyjazdowe Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Bezpieczeństwo i jakość żywności

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (ul. Spokojna 4)

Opis wydarzenia: 

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu pt. "Bezpieczeństwo i jakość żywności", wezmą udział: wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, senator RP Jerzy Chróścikowski i wojewoda lubelski Lech Sprawka, a także główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Łączyński.
 
 
Program uroczystości:
 

godz. 10.30 – Konferencja prasowa wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka, senatora RP Jerzego Chróścikowskiego i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, połączona z otwarciem wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP”  (hol, I piętro)
 
Przejście do Sali Kolumnowej
 
godz. 11.00 – Otwarcie posiedzenia
– przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski, wojewoda lubelski Lech Sprawka
 
godz. 11.15 – Panele dyskusyjne:
 
Panel I: Kierunki rozwoju produkcji roślinnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego –

 • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • „Wytwarzanie materiału siewnego w Polsce na tle Unii Europejskiej” (Tadeusz Łączyński, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa)
 • dyskusja

 
Panel II: Chów i hodowla trzody chlewnej w Polsce w kontekście problemów z ASF w województwie lubelskim
 

 • „ASF w Polsce i w Europie” (Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii)
 • „Problem z ASF w województwie lubelskim” (Paweł Piotrowski, wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie)
 • dyskusja

 
Panel III: Rozwój gospodarstw ekologicznych z dostosowaniem do strategii „od pola do stołu” oraz bioróżnorodności szansą dla Lubelszczyzny
 

 • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • wystąpienie Andrzeja Romaniuka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • „Stan rolnictwa ekologicznego w 2021 roku. Zmiany przepisów prawa w zakresie rolnictwa ekologicznego - zadania IJHARS, JC i innych organów w ramach systemu kontroli rolnictwa ekologicznego” (Małgorzata Waszewska, dyrektor biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
 • "Znaki jakości nadzorowane przez JHARS” (dr inż. Agnieszka Jarosińska, lubelski wojewódzki inspektor jakości handlowej) artykułów rolno-spożywczych
 • dyskusja

 
godz. 15.00 – Zakończenie posiedzenia
 

Organizatorzy: 

Komisja Senacka Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie