Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania ASF

Data: 

czwartek, 5 Marzec, 2020

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. W. Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

 

Podczas spotkania omówiona zostanie sytuacja związana z występowaniem ASF na terenie województwa lubelskiego. Podana zostanie również informacja o podjętych działaniach  w związku z zrealizacją odstrzału sanitarnego dzików przez doraźne zespoły zadaniowe.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie