Powołanie konsultantów w dziedzinach: chirurgii ogólnej, psychiatrii dzieci i młodzieży, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją

Data: 

piątek, 4 Październik, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy akty powołania konsultantom w dziedzinach: chirurgii ogólnej, psychiatrii dzieci i młodzieży, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją.
 
Akty powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego odbiorą: w dziedzinie chirurgii ogólnej dr n. med. Jacek Piłat, psychiatrii dzieci i młodzieży lek. med. Zenona Kaczkowska, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki mgr piel. Marzena Kotus oraz w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz. Powołani konsultanci  swoją funkcję będą sprawowali przez pięcioletnią kadencję.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki