Przekazanie 4 samochodów dla PSP i 28 promes dla OSP

Data: 

wtorek, 8 Październik, 2019

Godzina: 

08.30

Miejsce: 

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 4 w Lublinie, ul. Stanisława Węglarza 4

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Sylwestra Tułajewa, wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczystość przekazania czterech samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej i 28 promes dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki OSP z terenu powiatu lubelskiego odbiorą promesy na zadanie publiczne: „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.
 
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
Uroczystość zakończy się o godz. 9.15.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie