Przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących

Data: 

poniedziałek, 5 Marzec, 2018

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, s. 100

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i głównego geodety kraju minister Grażyny Kierznowskiej odbędzie się przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących.
 
Program spotkania:
 
10.00 – uroczyste przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących
·    wprowadzenie do uroczystości
·   wystąpienie minister Grażyny Kierznowskiej
·    wystąpienie wojewody lubelskiego
·   przekazanie atlasów (5 atlasów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i 10 atlasów dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Lubelski)
 
Minister i wojewoda dokonują wspólnego wręczenia atlasów
 
10.30 – zakończenie uroczystości
 
 
***
 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazał  nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.
Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników.
Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy głównym geodecie kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.

Organizatorzy: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii