Przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Data: 

piątek, 8 Lipiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Kompleks Koszarowy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, ul. Zbigniewa Herberta 49

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu, podczas którego żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożą przysięgę wojskową.
 
Program:
 
godz. 9.00 Rozpoczęcie uroczystości:
 
● Złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości
 
● Przegląd pododdziałów, powitanie żołnierzy i zaproszonych gości
 
● Podniesienie flagi państwowej, odśpiewanie hymnu państwowego
 
● Powitanie uczestników uroczystości
 
● Uroczysta przysięga wojskowa
 
● Udzielenie błogosławieństwa
 
● Przemówienia okolicznościowe:
 
•          dowódca 19 LBZ płk Rafał Miernik
•          wojewoda lubelski Lech Sprawka
•          odczytanie listu ministra obrony narodowej – przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
•          przedstawiciel żołnierzy składających przysięgę
 
● Wręczenie wyróżnień
 
● Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego
 
● Przegrupowanie pododdziałów i defilada
 
około godz. 10.00  Zakończenie uroczystości
 
***
 
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to jeden z elementów, który ma wzmacniać Wojsko Polskie. W myśl rozwiązań przyjętych w ustawie o obronie ojczyzny wprowadzenie nowego rodzaju służby ma pozwolić na zwiększenie liczebności armii i skutecznie prowadzić szkolenie rezerw. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego (w przypadku złożenia już przysięgi wojskowej - ten etap nie dotyczy) i trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Organizatorzy: 

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana