Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

Data: 

czwartek, 28 Kwiecień, 2022

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 94, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

W Biłgoraju odbędzie się sesja Rady Powiatu, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju za rok 2021
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2021 rok
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
8. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami
9. Wnioski i oświadczenia Radnych
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad
 
Podczas spotkania wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - odznaczy  Mariana Kurzynę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie zostało przyznane za zasługi dla Niepodległej (odznaczenie Medalem nastąpi pod koniec sesji).

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju