Sesja Rady Powiatu w Lublinie

Data: 

czwartek, 9 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w Sesji Rady Powiatu w Lublinie, podczas której zostaną uhonorowane osoby zaangażowane w walkę z COVID-19. 
 
Program:
 
godz. 11.30 Otwarcie obrad, przedstawienie porządku, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 
godz. 11.35 Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z pracy Zarządu Powiatu w Lublinie
 
godz. 11.40 Uchwała ws. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 SPZOZ w Bychawie
 
godz. 11.55 Uchwała ws. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 SPZOZ nr 1 w Bełżycach
 
godz. 12.10 Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych
 
godz. 12.20 Sprawy bieżące
 
godz.12.30 Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
 
godz. 12.40 Wręczenie statuetek za wkład w walkę z pandemią COVID-19
 
godz. 13.00 Podziękowania Dyrektorów SP ZOZ-ów Powiatu Lubelskiego, za  szczególne zaangażowanie, pomoc i wsparcie we wspólnej walce z pandemią COVID 19
 
godz. 13.10 Podziękowania od Dyrektora SP ZOZ w Bełżycach
 
godz. 13.20 Wręczenie grawertonów dla wyróżnionych pracowników SP ZOZ-ów za wybitne zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19
 
godz. 13.40 Wręczenie podziękowań za dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności SP ZOZ w Bełżycach
 
godz. 13.45 Wręczenie podziękowań za dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności SP ZOZ w Bychawie
 
godz. 13.50 Wystąpienie starosty lubelskiego i wręczenie na ręce Dyrektorów SP ZOZ-ów w Bychawie i Bełżycach podziękowań dla wszystkich pracowników
 
około godz. 14.00 Zamknięcie sesji
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 12.30 do około 14.00.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie