Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów.
 
Program:
 
11.00 – słowo wstępne – Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania UM Lublin
11.10 – wystąpienie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
11.15 – występ artystyczny 
11.30 – ogólne informacje dotyczące studentów stypendystów oraz osiągnięć uczniów i życzenia - Ewa Dumkiewicz- Sprawka
11.40 – wystąpienia okolicznościowe

  • wojewoda lubelski Lech Sprawka
  • zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach

 
Podczas uroczystości wojeworda lubelski wręczy dyplomy uznania dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 
11.45 – wręczenie wyróżnień uczniom i studentom
 

  • wręczenie dyplomów studentom
  • wręczenie nagród książkowych i dyplomów uczniom i abiturientom szkół ponadpodstawowych

12.50 – Podziękowanie w imieniu nagrodzonych uczniów 
12.55 – wystep artystyczny
13.00 – Zakończenie uroczystości
  

Organizatorzy: 

Departament Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin