Spotkanie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

Data: 

wtorek, 25 luty, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala im. Stanisława Witalisa Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i jego pełnomocnik ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły spotkają się z członkami i przedstawicielami organizacji kombatanckich i osób represjonowanych.
 
Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.
 
Podczas spotkania wojewoda wręczy Medal Pro Patria Bohdanowi Królikowskiemu.To wybitny lubelski pisarz, powieściopisarz i poeta, który regularnie uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych, kultywując pamięć o kawalerii konnej. Jest autorem licznych publikacji o tematyce ułańskiej i historycznej.
 
Wyróżnienie zostało przyznane przez  szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa  Kasprzyka za upowszechnianie  wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza  granicami Kraju,  w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
Wojewoda będzie obecny do ok. 10.20.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki