Spotkanie z dyrektorami oraz wręczenie awansów nauczycielom

Data: 

czwartek, 22 Sierpień, 2019

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych, dyrektororami liceów ogólnokształcących, przedszkoli działających przy zespołach ze szkołami podstawowymi z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego i miasta Lublin, przedstawicielami organów prowadzących ww. szkoły oraz uroczystość wręczenia awansów nauczycielom. 
 
Akty nadania stopnia awansów oraz listy gratulacyjne wręczy kurator oświaty Teresa Misiuk w asyście wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie