Spotkanie z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka

Data: 

piątek, 13 Maj, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Komenda Powiatowa PSP w Kraśniku, plac zewnętrzny od ul. Obwodowej

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w spotkaniu z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Uroczysty apel odbędzie się na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.
 
Program:
 
godz. 12:00 złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości 
 
Meldunek wicewojewodzie lubelskiemu złoży dowódca uroczystości  st. kpt. Tomasz Albiniak
 
● podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego
 
● powitanie zaproszonych gości
 
●odczytanie postanowień i aktów o nadaniu Odznaki i awansów
 
● wręczenie Odznaki i aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe
 
W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów,  ministra kultury i dziedzictwa narodowego wicewojewoda lubelski wręczy Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaka została przyznana w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
 
● przekazanie i poświęcenie samochodów pożarniczych
 
● przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● podziękowanie w imieniu wyróżnionych i awansowanych
 
● około godz. 13.00 złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości
 
Meldunek wicewojewodzie lubelskiemu złoży dowódca uroczystości  st. kpt. Tomasz Albiniak

Organizatorzy: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku