Szkolenie obronne. Podsumowanie realizacji zadań obronnych w 2019 roku

Data: 

piątek, 17 Styczeń, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się szkolenie obronne  stanowiące podsumowanie realizacji zadań obronnych realizowanych w 2019 roku, a jednocześnie postawienie do realizacji zadań zaplanowanych na 2020 rok.
 
W szkoleniu poruszone zostaną najbardziej aktualne problemy z zakresu szeroko rozumianej obronności państwa, stanowiące bieżące zadania, realizowane przez wojewodę, jako organizatora i koordynatora zadań w tzw. układzie pozamilitarnym na obszarze województwa lubelskiego.
 
W spotkaniu udział wezmą pracownicy wydziałów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego oraz zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, realizujący na co dzień zadania obronne w myśl Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP.
 
Spotkanie otworzy wojewoda lubelski Lech Sprawka.
Szkolenie potrwa do godz. 14.00, wojewoda będzie obecny do godz. 11.00.

Organizatorzy: 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie