Uroczyste otwarcie dróg w miejscowościach Łysa Góra i Śniadówka (gmina Baranów)

Data: 

wtorek, 29 Październik, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Teren przy drodze w miejscowości Łysa Góra; Teren przy drodze w miejscowości Śniadówka

Opis wydarzenia: 

W gminie Baranów zostaną otwarte drogi w miejscowościach Łysa Góra oraz Śniadówka. Zapewniają one mieszkańcom dojazd do drogi powiatowej. Oba projekty zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonają wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski orazstarosta powiatu puławskiego Danuta Smaga.
 
Mapa dojazdu
 
Teren przy drodze w miejscowości Łysa Góra.
Projekt dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych – edycja kwiecień 2019 r. w wysokości 50% kosztów robót budowlanych. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 500 tys. zł. Ostateczne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ok. 245 tys. zł.
 
Ok. 10.20- Wspólny przejazd do miejscowości Śniadówka
 
Teren przy drodze w miejscowości Śniadówka
 
Projekt dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych – edycja wrzesień 2018 r. w wysokości 50% kosztów. Łączny koszt inwestycji wynosi  ok. 600 tys. zł. Ostateczne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ok. 300 tys. zł.

Organizatorzy: 

Wójt i Rada Gminy Baranów