Uroczystość ku czci polskich partyzantów walczących w Lasach Janowskich

Data: 

niedziela, 12 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Uroczysko Kruczek (w Lasach Janowskich)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości ku czci polskich partyzantów walczących w Lasach Janowskich.
 
Program:
 
godz. 9.30 „Oddaję życie Ojczyźnie” – występ artystyczny przygotowany przez społeczność szkolną I LO w Janowie Lubelskim
 
godz. 10.00 msza św. polowa
 
Po jej zakończeniu oficjalne uroczystości:
 
powitanie gości
 
● wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● apel pamięci
 
● salwa honorowa
 
● złożenie kwiatów
 
Kwiaty złoży m.in. wicewojewoda lubelski
 
***
 
Uroczysko Kruczek to miejsce przesiąknięte wojenną historią Polski. W czasie II wojny światowej, a także w latach 50-tych, w lasach opodal Kruczka stacjonowały oddziały Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. W tym miejscu znajduje się pomnik poświęcony partyzantom z Oddziału „Ojca Jana” i Oddziału „Konara”. Jest to również miejsce kultu religijnego. Jest tu drewniana kapliczka z około 1945 r. z obrazem św. Antoniego i gipsową figurką tego świętego. Obok kapliczki znajduje się ołtarz polowy, ambona i droga krzyżowa. Według legendy w Kruczku odpoczywał św. Antoni. Spod kamienia, na którym spoczywał wytrysnęło źródełko. Pochodzącej z niego wodzie przypisuje się lecznicze właściwości.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim